یکی از کاربردهای مهم پلی استرها در صنایع تولید فیلم های پلی استری می باشد. از فیلم های پلی استری به عنوان لایه ذخیره سازی مغناطیسی داده ها و اطلاعات مانند نوارهای ضبط صوت و وئدیو ،فیلم های عکاسی و سینمایی و فیلم های رادیو گرافی استفاده می شود

Polyester Film    belt    tire corde