خاصیت برگشت پذیری الیاف ، مهمترین عامل در انتخاب یک الیاف برای صنایع پرکردنی مانند مبلمان ، عروسک سازی و صنایع خواب مثل لحاف و تشک می باشد.
الیاف هالو دارای سطح مقطع دایروی و توخالی می باشد و کریمپ آن بصورت فنری می باشد،به همین دلیل خاصیت برگشت پذیری و فنریت بسیار بالایی در مقایسه با الیاف سالید دارد و در صنایع پرکردنی این نوع الیاف بسیار مورد توجه است. همچنین از لیف در صنایع فیلتر سازی و لباسهایی با خاصیت حرارتی استفاده می شود.برای به دست آوردن بیشترین خاصیت فنریت می توان الیاف هالو را به شکل توپی (BALL FIBER) در آورد در این صورت خاصیت فنریت الیاف دوچندان می شود.


مشخصات
کیفیت رنگ ظرافت(دنیر) طول برش
Virgin siliconized White 6-15 32-100 mm
Virgin Non-siliconized White 6-15 32-100 mm
Recycle White 6-15 32-100 mm
Ball Fiber White 6-15 32-100 mm

Polyester Film    belt    tire corde