تلفن : 6-33342644 25 98+
فاکس : 33343038 25 98+
آدرس : ایران، قم، شهرک شکوهیه، میدان تلاش، خیابان یاسمن، K102
ایمیل : Master@golrizpet.com
                     Info@golrizpet.com