انتقال به سایت جدید

صفحه مربوط به کلاسها به اینجا منتقل شد

مرور جلسات گذشته

جلسه 1 مفاهیم حسابداری

جلسه 1 اکسل کاربردی

جلسه 3 مفاهیم حسابداری قسمت اول

جلسه 3 مفاهیم حسابداری قسمت دوم

لازم به ذکر است که فیلمهای فوق قابل دانلود نمیباشد و فقط با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور قابل دیدن است

فیلمهای ویرایش شده و با کیفیت و قابل دانلود متعاقبا در همین صفحه قرار خواهد گرفت